Bolag som pitchat på Venture Arena

Pariception AB

Omgång: VT 2015
Pariception söker en delägare som kan gå in som verkställande direktör eller styrelseordförande och som har kompetens och erfarenhet av försäljning och bolagsbyggande.
Företagets huvudsakliga verksamhet är forskning kring och utveckling av tekniska hjälpmedel för personer med dövblindhet eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. Exempel på hjälpmedel som vi har utvecklat :

Monitor: hjälper personer med grav hörselskada eller dövblindhet att bli mer medvetna om vad som händer i deras omgivning genom att ljudet från händelser till vibrationer som kan kännas via huden, tolkas och därmed ljudkällan identifieras.

Ready-Ride gör att personer med synskada eller dövblindhet kan rida mer självständigt. Med hjälp av en mobilapp och vibratorer som placeras på ryttarens kropp, kan en instruktör guida ryttaren och ge ryttaren information om dess position i ridhuset och om hen exempelvis skall svänga höger, väster eller stanna.

Good Vibrations: en processor med fyra olika vibratorer – en per frekvensområde – kan en person med grav hörselskada, dövhet eller dövblindhet uppfatta och njuta av musik på ett helt nytt sätt.

Distime är en mobilapp som gör att personer med nedsatt hörsel/ syn samt kognitiv funktionsnedsättning kan få en bättre känsla för tid. Distime förbereder personen för viktiga händelser i vardagen – till exempel att äta, gå till skolan eller gå och lägga sig.
PPT/PDF Hemsida

Kontaktperson: Parivash Ranjbar

E-post: parivash_ranjbar@yahoo.com

Telefonnummer: 0702-213650