Bolag som pitchat på Venture Arena

Termisk Systemteknik

Omgång: VT 2015
Termisk Systemteknik har utvecklat en prototyp för ett system att förhindra pandemispridning genom att screena passagerare på flygplatser. Termisk Systemteknik söker nu kompetent ägarkapital för att bygga ett nytt gemensamägt avknoppningsbolag runt den unika produkten.
Termisk Systemteknik utvecklar och säljer unika och tekniskt avancerade produkter, tjänster och lösningar med värmekameror som gemensamt tema. Efter förfrågan från FLIR Systems om att utveckla en automatisk värmekamerabaserad screeningutrustning för kontroll av passagerare på flygplatser har en nästan färdig prototyp/funktionsdemonstrator tagits fram som syftar till att peka ut passagerare med förhöjd kroppstemperatur och därmed risk för att vara bärare av pandemismitta.
PPT/PDF Hemsida

Kontaktperson: Jörgen Ahlberg

E-post: jorgen.ahlberg@termisk.se

Telefonnummer: 0706-757384